Elkötelezettek vagyunk az Ön magánéletének védelme mellett. Vegye fel velünk a kapcsolatot e-mailben, ha bármilyen kérdése vagy problémája van személyes adatainak felhasználásával kapcsolatban, és örömmel segítünk Önnek.

A webhely vagy/és a szolgáltatásaink használatával Ön hozzájárul személyes adatainak a jelen Adatvédelmi szabályzatban leírtak szerint történő feldolgozásához.
Ez az adatvédelmi szabályzat az Általános Szerződési Feltételeink része; az Általános Szerződési Feltételek elfogadásával Ön is elfogadja ezt a szabályzatot. Az Általános Szerződési Feltételekben és az Adatvédelmi szabályzatban használt kifejezések ütközése esetén az utóbbi az irányadó.

Meghatározások

Személyes adatok – bármely azonosított vagy azonosítható természetes személyre vonatkozó információ.
Feldolgozás – bármely olyan művelet vagy műveletcsoport, amelyet személyes adatokon vagy személyes adatokon hajtanak végre.
Érintett – az a természetes személy, akinek személyes adatait feldolgozzák.
Gyermek – 16 év alatti természetes személy.
Mi / us (nagybetűs vagy sem) – PEVOLA SRL

Adatvédelmi elvek

Ígérjük, hogy betartjuk az alábbi adatvédelmi elveket:

 • Az adatkezelés jogszerű, tisztességes, átlátható. Adatkezelési tevékenységünknek törvényes okai vannak. A személyes adatok feldolgozása előtt mindig figyelembe vesszük az Ön jogait. Kérésre tájékoztatást adunk a feldolgozásról.
 • A feldolgozás a célra korlátozódik. Adatkezelési tevékenységünk megfelel a személyes adatok gyűjtése céljának.
 • A feldolgozás minimális adatokkal történik. Csak a minimális mennyiségű személyes adatot gyűjtjük és dolgozzuk fel, amely bármilyen célból szükséges.
 • A feldolgozás egy adott időszakra korlátozódik. Személyes adatait a szükségesnél hosszabb ideig nem tároljuk.
 • Minden unkat megteszünk az adatok pontosságának biztosítása érdekében.
 • Minden unkat megteszünk az adatok integritásának és titkosságának biztosítása érdekében.
Az érintett jogai

Az Érintettnek a következő jogai vannak:

 1. Tájékoztatáshoz való jog – azaz joga van tudni, hogy személyes adatait feldolgozzák-e; milyen adatokat gyűjtenek, honnan szerzik be, és miért és ki dolgozza fel azokat.
 2. Hozzáférési jog – ami azt jelenti, hogy joga van hozzáférni az Öntől/rólad gyűjtött adatokhoz. Ez magában foglalja az Ön jogát arra, hogy másolatot kérjen és szerezzen be az összegyűjtött személyes adatairól.
 3. Helyesbítéshez való jog – ami azt jelenti, hogy joga van kérni személyes adatainak helyesbítését vagy törlését, amely pontatlan vagy hiányos.
 4. Törléshez való jog – azaz bizonyos körülmények között kérheti személyes adatainak törlését nyilvántartásunkból.
 5. Az adatkezelés korlátozásához való jog – azaz bizonyos feltételek esetén Önnek joga van korlátozni személyes adatainak feldolgozását.
 6. Az adatkezelés elleni tiltakozás joga – azaz bizonyos esetekben joga van tiltakozni személyes adatainak kezelése ellen, például közvetlen üzletszerzés esetén.
 7. Az automatizált feldolgozás elleni tiltakozáshoz való jog – ami azt jelenti, hogy joga van tiltakozni az automatizált feldolgozás ellen, beleértve a profilalkotást is; és nem kizárólag automatizált feldolgozáson alapuló határozat hatálya alá tartozik. Ezt a jogot akkor gyakorolhatja, ha a profilalkotás olyan eredménye következik be, amely az Önt érintő vagy jelentős hatást gyakorol.
 8. Az adathordozhatósághoz való jog – Önnek joga van ahhoz, hogy személyes adatait géppel olvasható formátumban szerezze be, vagy ha ez megvalósítható, az egyik processzorról a másikra történő közvetlen továbbításként.
 9. Panasz benyújtásának joga – abban az esetben, ha elutasítjuk a hozzáférési jogok alapján benyújtott kérelmét, megadjuk Önnek, hogy miért. Ha nem elégedett a kérése kezelésének módjával, kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot.
 10. A felügyeleti hatóság segítségéhez való jog – ami azt jelenti, hogy Joga van felügyeleti hatóság segítségére és más jogorvoslati lehetőségekhez, például kártérítési igényhez.
 11. A hozzájárulás visszavonásához való jog – Önnek joga van visszavonni a személyes adatainak feldolgozásához adott hozzájárulását.
Az általunk gyűjtött adatok

Az Ön által megadott információk
Ez lehet az Ön e-mail címe, neve, számlázási címe, lakcíme stb. – elsősorban olyan információk, amelyek szükségesek a termék/szolgáltatás nyújtásához vagy a velünk kapcsolatos ügyfélélmény fokozásához. Az Ön által megadott információkat azért tesszük el, hogy megjegyzéseket fűzz vagy egyéb tevékenységeket végezhessenek a weboldalon. Ezek az információk magukban foglalják például az Ön nevét és e-mail címét.

Az Önről automatikusan gyűjtött információk
Ide tartoznak a cookie-k és más munkamenet-eszközök által automatikusan tárolt információk. Például a bevásárlókosár adatai, az IP-címe, a vásárlási előzményei (ha vannak ilyenek) stb. Ezeket az információkat az ügyfélélmény javítására használjuk. Amikor használja szolgáltatásainkat, vagy megnézi weboldalunk tartalmát, tevékenységei naplózhatók.

Partnereinktől származó információk
Megbízható partnereinktől információkat gyűjtünk, megerősítve, hogy jogalapjuk van arra, hogy megosszák velünk ezeket az információkat. Ezek vagy olyan információk, amelyeket közvetlenül ön adott meg nekik, vagy amelyet más jogi okokból gyűjtöttek Önről.

Nyilvánosan elérhető információk
Olyan információkat gyűjthetünk Önről, amelyek nyilvánosan elérhetők.

Hogyan használjuk fel az Ön személyes adatait?

Személyes adatait arra használjuk fel, hogy:

 • szolgáltatásunkat nyújtjuk Önnek. Ez magában foglalja például a fiók regisztrálását; az Ön által kért egyéb termékek és szolgáltatások biztosítása; promóciós termékek biztosítása az Ön kérésére, valamint kommunikáció Önnel az említett termékekkel és szolgáltatásokkal kapcsolatban; kommunikáció és interakció Önnel; és értesítjük Önt a szolgáltatások változásairól.
 • fokozza az ügyfélélményt;
 • jogszabály vagy szerződés szerinti kötelezettség teljesítése;

Személyes adatait törvényes alapon és/vagy az Ön beleegyezésével használjuk fel.

Szerződéskötés vagy szerződéses kötelezettségek teljesítése miatt az Ön személyes adatait a következő célokra dolgozzuk fel:

 • az Ön azonosítása;
 • hogy terméket kínáljunk Önnek;
 • kommunikáció értékesítés vagy számlázás céljából e-mailben, SMS-ben vagy WhatsApp-on keresztül;

Jogos érdek alapján az Ön személyes adatait a következő célokra dolgozzuk fel:

 • személyre szabott ajánlatok és emlékeztetők küldése (beleértve az elhagyott bevásárlókosár helyreállításáról szóló SMS- és e-mail értesítéseket);
 • ügyfélkörünk (vásárlási magatartás és előzmények) adminisztrálása és elemzése a kínált termékek minőségének, változatosságának és elérhetőségének javítása érdekében;
 • az ügyfelek elégedettségére vonatkozó kérdőívek elvégzése (beleértve a termékismertető kérelmeket is)

Mindaddig, amíg nem tájékoztatott minket másképp, jogos érdekünknek tekintjük, hogy olyan termékeket/szolgáltatásokat kínálunk Önnek, amelyek hasonlóak vagy megegyeznek a vásárlási előzményeivel / böngészési viselkedésével.

Az Ön beleegyezésével személyes adatait a következő célokra dolgozzuk fel:

 • hírlevelek és kampányajánlatok küldése;
 • különböző emlékeztetők küldése a várólistára vagy a kívánságlista beállításaira vonatkozóan;
 • egyéb célokra kértük az Ön beleegyezését;

Személyes adatait a törvényből származó kötelezettség teljesítése és/vagy személyes adatainak a törvény által biztosított lehetőségekre való felhasználása érdekében dolgozzuk fel. Fenntartjuk a jogot az összegyűjtött személyes adatok anonimizálására és az ilyen adatok felhasználására. A jelen Szabályzat hatálya alá nem tartozó adatokat csak anonimizálás esetén használjuk fel. Számlázási adatait és az Önről gyűjtött egyéb információkat mindaddig eltesszük, amíg az számviteli célokból vagy a törvényből eredő egyéb kötelezettségekhez szükséges, de legfeljebb 5 évig.

Személyes adatait további célokra is feldolgozhatjuk, amelyek itt nem szerepelnek, de kompatibilisek az adatok gyűjtése eredeti céljával. Ehhez biztosítjuk, hogy:

 • a személyes adatok céljai, kontextusa és jellege közötti kapcsolat alkalmas a további feldolgozásra;
 • a további feldolgozás nem sértené az Ön érdekeit és
 • megfelelő biztosítékot nyújtanának a feldolgozásra.

Tájékoztatjuk Önt a további feldolgozásról és célokról.

Ki férhet hozzá még az Ön személyes adataihoz?

Személyes adatait nem osztjuk meg idegenekkel. Az Ön személyes adatait bizonyos esetekben megbízható partnereinknek adjuk át annak érdekében, hogy lehetővé tegyük a szolgáltatás nyújtását, vagy javítsuk az ügyfélélményt. Csak olyan feldolgozó partnerekkel dolgozunk együtt, akik képesek megfelelő szintű védelmet biztosítani az Ön személyes adatai számára. Személyes adatait harmadik félnek vagy köztisztviselőknek adjuk át, ha erre jogilag kötelesek vagyunk. Személyes adatait harmadik feleknek is átadhatjuk, ha ön hozzájárult, vagy ha más jogalapja van.

Hogyan tartjuk az Ön adatait?

Minden unkat megteszünk annak érdekében, hogy személyes adatait biztonságban tartsuk. Biztonságos protokollokat használunk a kommunikációhoz és az adatátvitelhez (például HTTPS). Anonimizálást és álnevezést használunk, ahol szükséges. Figyelemmel kísérjük rendszereinket az esetleges sebezhetőségek és támadások szempontjából. Annak ellenére, hogy minden unkat megteszünk, nem tudjuk garantálni az információ biztonságát. Ígérjük azonban, hogy értesítjük a megfelelő hatóságokat az adatvédelmi incidensekről. Arról is értesítjük Önt, ha fennáll a veszélye az Ön jogainak vagy érdekeinek. Minden tőlem telhetőt megteszünk annak érdekében, hogy megakadályozzuk a biztonsági réseket, és segítsük a hatóságokat, ha bármilyen jogsértés történik. Ha van nálunk fiókja, vegye figyelembe, hogy jelszavát és jelszavát titokban kell tartania.

Gyermekek

Nem szándékozunk gyermekektől adatokat gyűjteni vagy tudatosan gyűjteni. Szolgáltatásainkkal nem célozzuk meg a gyermekeket.

Cookie-k és egyéb technológiák, amit használunk

Cookie-kat és/vagy hasonló technológiákat használunk az ügyfelek viselkedésének elemzésére, a weboldal adminisztrálására, a felhasználók mozgásának nyomon követésére és a felhasználókra vonatkozó információk gyűjtésére. Ez azért történik, hogy személyre szabja és fokozza a velünk kapcsolatos tapasztalatait. További információkért kérjük, olvassa el a cookie-kra vonatkozó irányelveinket.

Kapcsolattartási adatok

Adatvédelmi tisztviselő
Ha bármilyen kérdése van a személyes adatok feldolgozásával, a személyes adataival kapcsolatos jogaival vagy a jelen Adatvédelmi szabályzattal kapcsolatban, vegye fel a kapcsolatot adatvédelmi tisztviselőnkkel a info@zuperprotools.com

Felügyeleti Hatóság
Weboldal: http://www.dataprotection.ro/
E-mail: anspdcp@dataprotection.ro
Telefonszám: +40 21 252 5599

Az adatvédelmi szabályzat módosításai

Fenntartjuk a jogot, hogy módosítsuk ezt az adatvédelmi szabályzatot.
Az utolsó módosításra 2022. április 19-én került sor.